Platform Zelfstandige Ondernemers
De vereniging voor ondernemende zzp'ers

16-03-2017

Coalitiepartners overtuigen van vrijheid van ondernemerschap

PZO is blij dat de verkiezingsuitslag laat zien dat men kiest voor een stabiel Nederland te midden van een onrustige wereld. Een Nederland waarbij de ambitie om voor iedereen werk binnen bereik te krijgen bepalend is. Waarbij de aard van het contract niet relevant is.  

Uit ZZPKieskompas bleek al eerder dat zzp'ers hun belangen goed vertegenwoordigd zien door VVD en D66. Nu komt het erop aan dat deze partijen coalitiepartners overtuigen van vrijheid van ondernemerschap. En daar gaan wij hen bij helpen!

 

Coalitie en zzp thema's

Op basis van de verkiezingsuitslag zijn duidelijke coalities mogelijk, al zal dit flexibiliteit vragen van alle deelnemers aan zo'n coalitie. Wij vinden het voor de toekomst van de 1 miljoen zelfstandig ondernemers belangrijk dat een nieuw kabinet inzet op meer ruimte voor ondernemerschap voor een sterke, duurzame, inclusieve economie met kansen voor iedereen.

 

Een groot deel van de mogelijke nieuwe regeringspartijen scoort goed op zzp thema's.

Wij zetten onze lobby in op behartiging van de belangen van zzp'ers,  zodat bijv. het CDA begrijpt dat je zzp'ers niet in het keurslijf van een dienstverband moet dwingen.

 

Oproep aan coalitiepartijen

Nu de PvdA niet in de regering lijkt te komen, is er vrij baan om de Wet DBA af te schaffen. Wij doen een oproep aan partijen om te durven investeren en kiezen voor nieuwe arbeidswetgeving, want de oude wet uit 1907 is té gedateerd. We moeten af van alle lapmiddelen, maar stappen zetten in wetgeving die past bij deze tijd.

 

Geen verplichte voorzieningen voor ondernemers, eigen verantwoordelijkheid, een leven lang ontwikkelen en leren. Stimuleer het ondernemerschap van zzp'ers door de zelfstandigenaftrek te handhaven. Erken dat de markt baat heeft bij flexibiliteit. De overheid staat niets in de weg om het goede voorbeeld te geven door faire tarieven te betalen aan zzp’ers en niet langer marktleider te zijn in tariefdumping. En ook op tijd betalen. Goed voorbeeld doet goed volgen.

 

We spreken ons uit voor een voortvarende en zorgvuldige formatieperiode, zodat een stabiel en robuust kabinet kan worden gevormd voor de komende vier jaar. Gelet op de onrust in de wereld is stabiliteit en vertrouwen belangrijker dan ooit om samen de grote vraagstukken waar we voor staan te kunnen aanpakken. Ondernemers zijn daarbij gebaat met een open oriëntatie van Nederland.

Terug naar het overzicht

Tweeten Aanraden +1 Share

Design: Niels Craens · Realisatie: Kingsquare · Disclaimer