Platform Zelfstandige Ondernemers
De vereniging voor ondernemende zzp'ers

07-03-2018

Gemeenteraadsverkiezingen 2018

Op woensdag 21 maart 2018 worden de rode potloden weer geslepen, de gemeenteraadsverkiezingen zullen dan plaatsvinden. PZO is van mening dat gemeentes ondernemerschap op alle niveaus moeten bevorderen en ondersteunen.  Het is belangrijk dat gemeentes aandacht hebben voor grootbedrijven, MKB én ZZP, zeker ook voor kansrijke ondernemers en ondernemers die meer begeleiding, scholing en aandacht nodig hebben om succesvol te zijn. De regeling Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen (BBZ) kan explicieter ingezet worden om ondernemers in tijdelijke nood weer op weg te helpen. In dit artikel worden onze standpunten voor de gemeenteraadsverkiezingen kort besproken, waar moeten gemeentes volgens ons de focus op leggen.

 

Aandacht voor de onderkant van de arbeidsmarkt

Om uit een bijstandssituatie te komen is ondernemerschap niet altijd de oplossing, het is van belang hierin terughoudend en selectief te zijn. Ondernemerschap is niet voor iedereen weggelegd, het risico bestaat dat deze ondernemers van de regen in de drup komen als ze niet succesvol zijn als ondernemer. Daarom moeten gemeenten de focus leggen op een goede selectie, scholing en coaching die essentieel is om mensen succesvol als ondernemer te laten zijn.

Wegnemen van belemmeringen 

Het zo veel mogelijk wegnemen van belemmeringen is de meest effectieve stimulans voor ondernemers. PZO stimuleert ondernemerschap van professionals en vindt dat zelfstandigen zo veel mogelijk direct toegang moeten krijgen tot opdrachten. Gemeentes moeten hun aanbestedingsprocedures zodanig inrichten dat deze toegankelijk zijn voor álle ondernemers, waaronder ook klein MKB en ZZP’ers. Ook marktconsultaties met de lokale ondernemers kunnen bijdragen aan het ondernemerschap binnen een gemeente.

Stimuleren van netwerken

Zelfstandigen zijn succesvol door samen te werken met andere ondernemers. Zo ontstaan nieuwe netwerken en samenwerkingsverbanden in het belang van opdrachtgevers en de regionale economie. De gemeente moet mogelijkheden bieden om zelfstandige ondernemers met elkaar en met MKB- en grootbedrijf in contact te brengen, vooral op lokaal en regionaal niveau. Persoonlijke begeleiding is effectiever dan uitsluitend online.

Stimuleren van ontwikkeling

Ook ondernemers moeten blijven ontwikkelen in hun vakmanschap en hun ondernemersvaardigheden. MKB- en grootbedrijf in de regio hebben belang bij de inzet van ZZP’ers die vakkundig zijn en het verschil kunnen maken voor hun organisatie. De gemeente kan hierin een rol vervullen door stimulatie van betaalbare cursussen, trainingen en leerkringen, afgestemd op de ontwikkelingen in de regionale economie en de behoefte van ZZP’er. Het is van belang dat gebruik wordt gemaakt van de (praktijk)-kennis en expertise uit de doelgroep zelf waarbij ervaren en deskundige ZZP’ers andere ZZP’ers opleiden. Geef informatie en inzichten over de ontwikkelingen in de markt, zodat ondernemers daar tijdig op in kunnen spelen.

Terug naar het overzicht

Tweeten Aanraden +1 Share

Design: Niels Craens · Realisatie: Kingsquare · Disclaimer