Platform Zelfstandige Ondernemers
De vereniging voor ondernemende zzp'ers

16-08-2011

Wat krijgen we nou? Tien tips over succesvol samen ondernemen!

Zelfstandig ondernemen is lef tonen. Vallen, opstaan en weer doorgaan. Geen gemakkelijke opgave. Zeker in deze tijden. Samen ondernemen is zeker zo’n grote uitdaging. Het kiezen van een geschikte zakenpartner vergt bepaalde kwaliteiten. Het stellen van de ‘juiste’ vragen is daar één van. Zeker zo belangrijk is het antwoord achter het antwoord. Wat wordt er nu eigenlijk gezegd? En wat zijn de gevolgen hiervan in de dagelijkse praktijk. Kortom, succes vol samen werken begint met het voeren van een stevige dialoog.

Wat zijn de kwesties waarover u het moet hebben om succesvol te worden, zijn en blijven van begin tot het einde. Een belangrijke greep uit de vereisten voor gezonde zakenrelaties.

 1. Formuleer een gezamenlijk doel met daarbij een heldere visie en een stevige strategie;
  Koers bepalen doe je samen. Een goed kompas is een helder bedrijfsplan. Besteed hier voldoende tijd en aandacht aan. 
 1. Maak duidelijke afspraken over onderlinge rollen, taken en mandaten;
  Aanvullende karakters en competenties dragen bij tot een succesvolle samenwerking. Weten wie waar over gaat geeft helderheid binnen de samenwerking en naar buiten toe.
 1. Formuleer een duidelijke route voor het nemen van beslissingen;
  Ondernemen is kiezen. Bepaal bij de aanvang van de samenwerking welke zaken met unanieme instemming of een mandaat of langs andere weg worden besloten.
 1. Bepaal samen wat de stijl, vorm en inhoud wordt van onderlinge en externe communicatie;
  Naast een goede pr-marketing strategie is het ook essentieel om met elkaar te bepalen welke zaken mondeling of schriftelijk worden gecommuniceerd en met welke frequentie.
 1. Bepaal welke ingrediënten nodig zijn om te komen tot een stevige bedrijfscode;
  Hanteert u de bedrijfscode puur intern of is het een belangrijke tool in uw propositie? Onderscheid u zich van de markt of conformeert u zich aan geldende normen?
 1. Stel met elkaar een huishoudelijk regelement op;
  Door aan de voorkant te bepalen wat de dagelijkse gang van zaken moet zijn binnen uw samenwerking worden ‘aannames’ expliciet gemaakte wederzijdse afspraken.
 1. Onderzoek welke ethische kwesties vastgelegd moeten worden en wat MVO betekent;
  In tijden waar grenzen ook op ethisch-moreel vlak vervagen geeft een goede dialoog en bijbehorende afspraken over dergelijke onderwerpen een duidelijke koers weer.
 1. Bedenk op welke wijze het klachtenprotocol en geschilbeslechting eruit moet zien;
  Klanten en leveranciers zijn gebaat bij een helder protocol. Vooraf bepalen langs welke weg onenigheden zullen worden opgelost voorkomt juridisch getouwtrek aan de achterkant.
 1. Beschrijf met elkaar de financiële structuren en leg verdeelsleutels en verrekening vast;
  Om relaties gezond te houden is een helder beeld en kraakheldere afspraken over investeringen, voorfinancieringen, verrekeningen en buy outs essentieel. Laat u zich hier goed over adviseren.
 1. Heldere afspraken over uittreding en concurrentiebedingen mogen niet ontbreken.
  Samen succesvol starten met ondernemen is een uitdaging. Het in goede harmonie afscheid nemen van elkaar op welk moment dan ook is zeker zo waardevol. Dit zorgt voor behoud van relaties.

Samen succesvol ondernemen staat of valt met het voeren van een heldere dialoog en het transparant maken van alle mogelijke kwesties die direct en indirect invloed hebben op het gezamenlijke ondernemerschap. Door zaken expliciet te maken wordt niet langer ondernomen op aannames en gevoel alleen, maar zeker ook op feiten. Dat geeft houvast voor het heden en de toekomst. Blijf met elkaar in dialoog en leg vast wat besloten wordt. Dat voorkomt onnodige ruis.

Door: Maarten G. Verhoef – Directeur van Zakenpartnertest.nl Voor aanvullende informatie: mail: info@zakenpartnertest.nl en tel: 070-2000 100 of kijk op de site www.zakenpartnertest.nl . U kunt ook Twitteren naar @Zakenparter.

Terug naar het overzicht

Tweeten Aanraden +1 Share

Design: Niels Craens · Realisatie: Kingsquare · Disclaimer