Platform Zelfstandige Ondernemers
De vereniging voor ondernemende zzp'ers

28-03-2018

Startende zelfstandige steeds jonger

De groep startende zelfstandigen verjongt. In 2015 was het aandeel starters die jonger waren dan 35 jaar met 42 procent ongeveer even groot als dat van de leeftijdsgroep 35 tot 55 jaar. In 2008, het jaar waarin de crisis begon, was dat respectievelijk 32 en 46 procent.

Terwijl in 2015 meer mensen als zzp’er werkzaam waren dan in 2008, was het aantal startende zzp’ers kleiner. In 2008 waren het er nog bijna 240 duizend, tegen 208 duizend in 2015. Tijdens de economische crisis nam het aantal starters af, met een dieptepunt in 2012. Het aantal stoppende zzp’ers volgde een omgekeerd patroon. In 2015 stopten bijna 180 duizend zzp’ers. In 2010 lag het aantal stoppers het hoogst.

De meeste zzp’ers die in 2015 startten waren eerder werknemer. Dat was ook al zo voor de starters in 2008, het jaar waarin de crisis begon. Wel is het percentage afgenomen, van 62 naar 56 procent. De groep die voor het starten nog onderwijs volgde is in die tijd juist gegroeid, van 9 naar 14 procent. Ook degenen die voorheen een uitkering hadden gingen een groter deel uitmaken van de starters, een toename van 7 naar 11 procent. Bijna 9 procent had voor de start als zzp’er geen inkomen. Voor 8 procent vormde pensioen een jaar voor de start als zzp’er nog het belangrijkste inkomen. Het gaat hier vooral om ouderen die zo een aanvullend inkomen verdienen naast hun pensioen. Een klein deel van de startende zzp’ers (3 procent) bestaat uit mensen die geïmmigreerd zijn.

 

Voor meer informatie en cijfers over de startende zelfstandige, zie de website van het CBS.

Terug naar het overzicht

Tweeten Aanraden +1 Share

Design: Niels Craens · Realisatie: Kingsquare · Disclaimer