Platform Zelfstandige Ondernemers
De vereniging voor ondernemende zzp'ers

31-12-2010

Minister Kamp wil transparante WW-startersregeling

Op 26 januari zal in de Tweede Kamer een algemeen overleg worden gehouden over het wijzigen van de huidige WW startersregeling. Het overleg wordt gehouden naar aanleiding van een evaluatie over de bestaande regelingen en de discussie rond een groot aantal starters die onterecht van fraude zijn beschuldigd.

Minister Kamp stelt voor om een forfaitair stelsel in te voeren waardoor de WW-uitkering gedurende de startersperiode met een vast percentage wordt gekort. Dit percentage is voor alle starters gelijk. Er vindt dus geen verrekening achteraf meer plaats met de feitelijke verdiensten. Starters behouden hun recht op een WW-uitkering gedurende een periode van 6 maanden, maar ontvangen een lager bedrag aan uitkering. Als een betrokkene na afloop van deze startperiode nog niet volledig als ondernemer aan de slag kan, geldt vanaf dat moment de normale urenverrekening van de WW, zoals ook bij de huidige startersregeling het geval is.

PZO staat achter het voorstel van een forfaitaire regeling omdat de zelfstandige hierdoor gelijk weet waar hij aan toe is en er geen verrekening achteraf meer hoeft plaats te vinden. Het was namelijk de urenverrekening die in het verleden veel problemen opleverde. Bovendien wordt er door deze nieuwe regeling een extra prikkel afgegeven om de eigen onderneming tot een succes te maken. Alle verdiensten boven de forfaitaire uitkering zijn extra.

Het nadeel van de regeling is dat het kortingspercentage voor iedereen gelijk is, maar dat de gevolgen hiervan per starter zullen verschillen. De nieuwe regeling zal in het voordeel werken van zelfstandige die relatief veel winst maakt. Voor de starter die weinig inkomen uit zijn onderneming verwerft zal het minder gunstig uitpakken.

Ook zal de Kamer bekijken of het effectief is om de startersperiode te verlengen van 6 naar 12 maanden. PZO is hier geen voorstander van omdat dit kan leiden tot oneerlijke concurrentie. Alleen in een level-playingfield kan zelfstandig ondernemerschap floreren.

Daarnaast heeft het Onderzoeksbureau SEO gesignaleerd dat met de huidige duur van de startersperiode een hoog uitstroompercentage uit de WW wordt bereikt. Zij concluderen dat een verlenging leidt tot minder snelle uitstroom uit de uitkering. Wij zijn dan ook voor het behoud van de startersperiode van 6 maanden omdat het verlengen van de startersperiode geen effectieve stimulans is voor ondernemers om hun bedrijf op korte termijn tot een succes te maken.
 

Terug naar het overzicht

Tweeten Aanraden +1 Share

Design: Niels Craens · Realisatie: Kingsquare · Disclaimer