Platform Zelfstandige Ondernemers
De vereniging voor ondernemende zzp'ers

Positie zzp'ers in de SER

PZO-ZZP is via haar voorzitter vertegenwoordigd in de Sociaal Economische Raad (SER). De SER is één van de belangrijkste adviesorganen van de regering.

De SER brengt gevraagd en ongevraagd advies uit aan het kabinet over het sociaal-economisch beleid. De SER is samengesteld uit vertegenwoordigers van werkgevers-, werknemersorganisaties en uit onafhankelijke kroonleden. Vanaf 1 april 2010 zijn zzp'ers ook in de SER vertegenwoordigd door PZO-ZZP via een plaatsvervangende zetel. PZO-ZZP pleitte sinds zijn oprichting in 2002 voor een vertegenwoordiging van zelfstandigen in de SER. De zetel die PZO-ZZP invult is beschikbaar gesteld door VNO-NCW en MKB-Nederland en wordt momenteel ingevuld door Denis Maessen.

PZO-ZZP streeft naar een eigen ZZP-zetel binnen de SER nu zzp'ers niet meer weg te denken zijn uit onze economie en een eigen plek verdienen. Praten met zzp'ers in plaats van over zzp'ers staat hierbij volgens PZO-ZZP voorop.

Tweeten Aanraden +1 Share

Design: Niels Craens · Realisatie: Kingsquare · Disclaimer