Platform Zelfstandige Ondernemers
De vereniging voor ondernemende zzp'ers

Splitsing Register Kort Beroepsonderwijs per 1 januari 2014

Per 1 januari 2014 is er een splitsing aangebracht binnen het Register Kort Beroepsonderwijs (RKBO) in een instellingenregister (het Instellingenregister Beroepsonderwijs) en een docentenregister (het Docentenregister Beroepsonderwijs).

Wat verandert er per 1 januari 2014?
Als u in het RKBO bent ingeschreven dan wordt u sinds 1 januari 2014 opgenomen in het Instellingenregister Beroepsonderwijs dan wel het Docentenregister Beroepsonderwijs. Als u via de docentenaudit in het RKBO bent ingeschreven dan wordt u sinds 1 januari 2014 in het Docentenregister Beroepsonderwijs opgenomen. Als u via de instellingsaudit in het RKBO bent ingeschreven dan wordt u sinds 1 januari 2014 in het Instellingenregister Beroepsonderwijs opgenomen.

Waarom is het belangrijk om te controleren of u in het goede register staat?
Als u in het verkeerde register staat ingeschreven, kan dat gevolgen hebben voor uw recht op de btw-onderwijsvrijstelling. Een gevolg zou zelfs kunnen zijn dat u bij controle van de Belastingdienst btw (vermeerderd met boete en rente) moet betalen over het beroepsonderwijs dat u hebt verzorgd.

Wanneer kan ik me inschrijven in het Docentenregister Beroepsonderwijs?
Het Docentenregister Beroepsonderwijs is uitsluitend bedoeld voor natuurlijke personen die beroepsonderwijs verzorgen aan onderwijsinstellingen.
De natuurlijke persoon die vanuit zijn eenmanszaak lessen verzorgt aan onderwijsinstellingen kan zich eveneens in het Docentenregister Beroepsonderwijs inschrijven. Hierbij is het wel van belang dat het feitelijke beroepsonderwijs zelfstandig en op eigen verantwoordelijkheid door de natuurlijke persoon wordt verzorgd.

Wat is het gevolg van een inschrijving in het Docentenregister Beroepsonderwijs?
Het gevolg van een inschrijving in het Docentenregister Beroepsonderwijs is dat al het beroepsonderwijs dat u aan onderwijsinstellingen verzorgt, is vrijgesteld van btw. Op uw factuur vermeldt u geen btw. 

Geldt de inschrijving in het Docentenregister Beroepsonderwijs voor al het onderwijs dat ik verzorg?
Nee, een inschrijving in het Docentenregister Beroepsonderwijs stelt alleen het beroepsonderwijs vrij van btw dat u aan een onderwijsinstelling verzorgt. Als u daarnaast ook nog beroepsonderwijs ‘direct op de markt’ verzorgt, moet u hierover wel btw in rekening brengen en vermeldt u die btw op uw factuur.
U verzorgt beroepsonderwijs ‘direct op de markt’ als u rechtstreeks, voor eigen rekening en risico en op eigen verantwoordelijkheid met cursisten of zakelijke opdrachtgevers overeenkomsten afsluit voor het verzorgen van het beroepsonderwijs.

Wanneer kan ik me laten inschrijven in het Instellingenregister Beroepsonderwijs?
In het Instellingenregister Beroepsonderwijs kunnen onderwijsinstellingen en natuurlijke personen zich laten inschrijven die rechtstreeks, voor eigen rekening en risico en op eigen verantwoordelijkheid met cursisten of zakelijke opdrachtgevers overeenkomsten afsluiten voor het verzorgen van beroepsonderwijs. Als u aan deze omschrijving voldoet en derhalve ‘direct op de markt’ beroepsonderwijs verzorgt, dan moet u zich inschrijven in het Instellingenregister Beroepsonderwijs als u btw vrij wilt presteren.

Wat is het gevolg van inschrijving in het Instellingenregister Beroepsonderwijs?
Het gevolg van inschrijving in het Instellingenregister Beroepsonderwijs is dat al het door u verzorgde beroepsonderwijs is vrijgesteld van btw. U vermeldt voor dat beroepsonderwijs geen BTW op uw factuur. Door een inschrijving in het Instellingenregister Beroepsonderwijs is niet alleen het beroepsonderwijs dat u ‘direct op de markt’ verzorgt, vrijgesteld van btw, maar is ook het beroepsonderwijs dat u ‘als docent’ aan een onderwijsinstelling verzorgt, vrijgesteld van btw. U kunt dan óók geen btw in rekening brengen met betrekking tot het beroepsonderwijs dat u als docent verzorgt aan een onderwijsinstelling.

Als ik in het Instellingregister Beroepsonderwijs sta ingeschreven, moet ik me dan ook nog in het Docentenregister Beroepsonderwijs laten inschrijven?
Nee, een inschrijving in het Instellingenregister Beroepsonderwijs omvat (automatisch) ook een inschrijving in het Docentenregister Beroepsonderwijs. Door de inschrijving in het Instellingenregister Beroepsonderwijs is al het door u aangeboden beroepsonderwijs vrijgesteld van btw. U hoeft zich dus niet apart in het Docentenregister Beroepsonderwijs in te schrijven.

U staat ingeschreven in het RKBO. Per 1 januari 2014 wenst u alleen in het Docentenregister Beroepsonderwijs te zijn ingeschreven. Wat moet u doen?
Door de splitsing van het RKBO is het voor een natuurlijke persoon mogelijk om als docent vrijgesteld van btw voor onderwijsinstellingen beroepsonderwijs te verzorgen en ‘direct op de markt’ belast met btw beroepsonderwijs te verzorgen.
In dit geval dient u zich uitsluitend in het Docentenregister Beroepsonderwijs in te schrijven. Indien u via de instellingsaudit in het RKBO bent ingeschreven dan wordt u per 1 januari 2014 in het Instellingenregister Beroepsonderwijs opgenomen. Als u dit niet wilt en per 1 januari 2014 alleen in het Docentenregister Beroepsonderwijs wilt zijn ingeschreven, dan kunt u met het CRKBO contact opnemen over de verdere procedure (www.crkbo.nl).

Ik sta verkeerd ingeschreven in het RKBO, wat moet ik doen?
De wijziging treedt per 1 januari 2014 in werking. Als uit de hiervoor gegeven vragen en antwoorden blijkt dat u uw inschrijving per 1 januari 2014 wilt wijzigen, dan kunt u contact opnemen met het CRKBO (www.crkbo.nl).
De tekst en toelichting van de aanpassing van het Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968 zijn gepubliceerd in de Staatscourant 2013, 224.

Bron: Rijksoverheid

Tweeten Aanraden +1 Share

Design: Niels Craens · Realisatie: Kingsquare · Disclaimer