Platform Zelfstandige Ondernemers
De vereniging voor ondernemende zzp'ers

Aanbestedingen

Als er iets de zorg van de ondernemer zelf is, dan is het zijn marktpositie. Er is daarbij één punt dat bijzondere aandacht vraagt: het aanbesteden van zakelijke en professionele diensten door de overheid. Aanbestedingen dienen toegankelijk te zijn voor zelfstandige ondernemers.

PZO-ZZP is groot voorstander van een beter aanbestedingsbeleid. Door vrijblijvendheid is er ruimte voor willekeur, grijpen zzp’ers naast opdrachten en mist de overheid de sturing op kwaliteit. Er dient sprake te zijn van een level playing field waarbij ook de kleine ondernemingen deel kunnen nemen aan het aanbestedingsproces, zoals via een cooperatief model. Transparantie en kwaliteit dienen hierbij voorop te staan.

Tweeten Aanraden +1 Share

Design: Niels Craens · Realisatie: Kingsquare · Disclaimer