Platform Zelfstandige Ondernemers
De vereniging voor ondernemende zzp'ers

Uitleg automatische incasso

We willen u graag de mogelijkheid aanbieden om via automatische incasso uw lidmaatschapsgeld te betalen. Dit heeft het voordeel van minder administratieve handelingen voor u en voor ons.

Het lidmaatschapsgeld wordt automatisch jaarlijks van uw rekening afgeschreven. Normaal gesproken gebeurt dit in de maand januari. In het geval u halverwege het jaar lid wordt dan wordt het lidmaatschapsgeld voor de resterende maanden per ommegaande via automatische incasso van uw rekening afgeschreven.

Als u het niet eens bent met een afschrijving, dan heeft u 56 kalenderdagen (8 weken) de tijd om uw bank- of girokantoor opdracht te geven het bedrag terug te boeken.

De automatische incasso wordt door ons stopgezet wanneer u ons schriftelijk of per mail daartoe opdracht geeft of uw lidmaatschap beëindigt. Dit doet u door te mailen naar secretariaat@pzo.nl of door een brief te sturen naar:

Postbus 93002
2509 AA DEN HAAG

Tweeten Aanraden +1 Share

Design: Niels Craens · Realisatie: Kingsquare · Disclaimer