Platform Zelfstandige Ondernemers
De vereniging voor ondernemende zzp'ers

Beter beleid voor zzp'ers

Belangenbehartiging is de kernactiviteit van de vereniging PZO-ZZP. PZO-ZZP is in 2002 ontstaan uit de behoefte aan een overkoepelende lobbyorganisatie voor zzp’ers. Bij haar lobbyactiviteiten toetst de vereniging altijd haar standpunten aan de volgende doelstellingen.

Betere wet- en regelgeving voor zzp’ers

PZO-ZZP zet zich in voor betere wet- en regelgeving voor zzp’ers. Dit begint met het toevoegen van een eigen unieke ondernemerspijler aan het huidige systeem van werkgevers-werknemers. Er moet een duidelijke, positieve keuze gemaakt worden voor ondernemerschap daar waar het gaat om zzp'ers: zzp’ers zijn ondernemers en geen werknemers noch werkgevers. Dit betekent ook dat zzp’ers qua rechtspositie niet met werknemers of werkgevers moeten worden vergeleken. PZO-ZZP maakt zich sterk voor heldere regelingen die recht doen aan het maatschappelijk belang van zelfstandig ondernemerschap.

Wegnemen van belemmeringen 
Het zo veel mogelijk wegnemen van belemmeringen is de meest effectieve stimulans voor ondernemers. In sommige sectoren wordt het zzp’ers moeilijk gemaakt om te ondernemen. Zo kunnen zelfstandigen in de thuiszorg niet direct in aanmerking komen voor opdrachten binnen de AWBZ-zorg en zijn juridische tolken en vertalers vooralsnog aangewezen op twee bemiddelingsbureaus als gevolg van een niet optimaal functionerend aanbestedingsbeleid van de overheid. PZO-ZZP staat voor het ondernemerschap van professionals en vindt dat zelfstandigen zo veel mogelijk direct toegang moeten krijgen tot opdrachten. Alleen in een level playing field kan zelfstandig ondernemerschap floreren.

Meer erkenning voor het belang van zelfstandig ondernemerschap

Ondernemen bevordert de dynamiek in de samenleving. Goed ontwikkeld ondernemerschap vergroot de economische veerkracht van de maatschappij. Het zijn niet alleen de grote ondernemingen die daar aan bijdragen, maar juist ook al die duizenden zzp'ers. Meer dan 95% van de zzp’ers start vanuit een positieve motivatie. Deze professionals willen eigen baas zijn en ondernemen. PZO-ZZP streeft naar meer erkenning voor het belang van het zelfstandig ondernemerschap en naar meer bevordering voor het ondernemerschap van overheidswege. Dit kan zowel fiscaal zijn, als door het verminderen van regeldruk.

Tweeten Aanraden +1 Share

Design: Niels Craens · Realisatie: Kingsquare · Disclaimer