Platform Zelfstandige Ondernemers
De vereniging voor ondernemende zzp'ers

Dubbel lidmaatschap?

Het kan voorkomen dat u 'dubbel lid' bent van PZO-ZZP. Bijvoorbeeld als u lid bent van meerdere organisaties die collectief bij PZO-ZZP zijn aangesloten. Als u daardoor ook meer dan één keer de collectieve contributie betaalt, kunt u een verzoek indienen voor restitutie van contributie die u door dit dubbele lidmaatschap te veel betaalt.

NB: bij een collectief lidmaatschap worden alle zzp'ers die lid zijn van de organisatie die zich collectief bij PZO-ZZP aansluit 'automatisch' collectief lid. PZO-ZZP brengt de contributie voor het collectieve lidmaatschap in rekening bij de aangesloten organisatie. De collectieve contributie bedraagt EUR 29,- excl. btw (tarief 2017) per vertegenwoordigde zelfstandige per jaar.

De combinatie van een individueel lidmaatschap en een collectief lidmaatschap is nooit mogelijk. PZO-ZZP zet uw individuele lidmaatschap automatisch om in een collectief lidmaatschap zodra uw (branche- of beroeps-)organisatie zich bij PZO-ZZP aansluit of zodra PZO-ZZP bekend is met uw aansluiting bij een organisatie die collectief lid is van PZO. PZO zorgt er dan voor dat u de teveel betaalde individuele contributie voor het resterende deel van het jaar terugkrijgt.

Formulier Restitutieverzoek in verband met dubbel lidmaatschap

1. Uw gegevens    
  Achternaam  
  Voorletters  
  Man/vrouw   man vrouw
  E-mailadres  
  Telefoonnummer (Voorbeeld: 0612345678)  
  PZO-ZZP ID
Wilt u uw PZO-ZZP ID opzoeken? Klik hier.
 
  Bank- of girorekening
(zonder punten; vermeld bij girorekening een 'P' voor het gironummer)
 
  Tenaamstelling bank- of girorekening  
2. Dubbellid via    
  Vermeld de organisaties via welke u collectief lid bent van PZO-ZZP    
  Organisatie 1:  
  Organisatie 2:  
  Organisatie 3:  
  Organisatie 4:  
3. Uw  verzoek    
  Ik kom graag in aanmerking voor een resititutie van de collectieve contributie via PZO-ZZP en wil graag dat PZO-ZZP hierover contact met mij opneemt. Ja, neem contact met mij op
4. Insturen    
  Klik hiernaast op 'verzenden' om dit formulier in te sturen  
   

Tweeten Aanraden +1 Share

Design: Niels Craens · Realisatie: Kingsquare · Disclaimer