Platform Zelfstandige Ondernemers
De vereniging voor ondernemende zzp'ers

Individueel lidmaatschap

Als zzp'er kiest u er voor om uw onderneming voor eigen rekening en risico te drijven. Dat heeft grote voordelen maar soms ook nadelen. Wetten en regels doen niet altijd recht aan uw positie, u profiteert niet van schaalvoordelen en u moet fiscale en juridische zaken, verzekeringen en pensioenen zelf regelen. PZO-ZZP werkt hard om uw belangen te behartigen zodat het zelfstandig ondernemerschap nog leuker én gemakkelijker wordt.

Word lid en profiteer van de collectieve kracht
De voordelen van het PZO-ZZP lidmaatschap

Kosten
Het individuele lidmaatschap kost EUR 135,- excl btw (in geval van automatisch incasso EUR 125,- excl. btw) per kalanderjaar in 2016. Het lidmaatschap is onderhevig aan de jaarlijkse indexatie.

Aanmelden?
>> Ga naar het aanmeldingsformulier

 

Opzeggen

Individuele leden
U beëindigt uw individuele lidmaatschap door schriftelijke opzegging. Er geldt een opzegtermijn van 3 maanden in lijn met de Statuten van PZO-ZZP. Dit betekent dat u vóór 1 oktober van het kalenderjaar moet opzeggen als u het lidmaatschap met ingang van 1 januari van het volgende kalenderjaar wilt stopzetten. Wordt de opzegging te laat verstuurd en te laat door ons ontvangen, dan blijft het lidmaatschap over het volgende kalenderjaar verschuldigd. U ontvangt altijd een bevestiging. Met het stopzetten van het lidmaatschap komen alle kortingen, waar u via PZO-ZZP gebruik van maakt, te vervallen.

Stuur een opzegging per brief of per e-mail naar:
Platform Zelfstandige Ondernemers
Postbus 93002
2509 AA DEN HAAG

of: secretariaat@pzo.nl

NB: De omzetting van een individueel naar een collectief lidmaatschap gaat automatisch. U ontvangt van PZO-ZZP wel een schriftelijke bevestiging en zo nodig een creditnota.

Algemene voorwaarden PZO-ZZP
Download hier de algemene voorwaarden van PZO-ZZP

Tweeten Aanraden +1 Share

Design: Niels Craens · Realisatie: Kingsquare · Disclaimer