Platform Zelfstandige Ondernemers
De vereniging voor ondernemende zzp'ers

Hypotheek - kredietverstrekking

Hypothecaire leningen zijn momenteel onvoldoende toegankelijk voor zzp'ers vanwege de hoge eisen die gesteld worden. ZZP'ers moeten tenminste over drie jaarcijfers beschikken alvorens men een hypothecaire lening van de bank krijgt, enkele uitzonderingen daargelaten. Banken berekenen de hoogte van de hypotheek in beginsel aan de hand van een inkomen waarbij wordt uitgegaan van het gemiddelde van de afgelopen drie jaar, het bedrijfsresultaat wordt hierbij als basis genomen. Er wordt te weinig aandacht besteed aan het bestendige inkomen (het inkomen dat een realistisch beeld geeft over het gehele werkende leven van de zelfstandige ondernemer alsmede een prognose geeft voor het te verwachten inkomen in de toekomst) terwijl dit wel in de Gedragscode Hypotheek Financiering staat vermeld.

Voor een hypotheek met NHG gelden weer andere regels en wordt er gekeken naar het inkomen dat uit de laatste drie inkomstenbelastingaangiften is berekend. Voor zzp'ers die geen jaarcijfers kunnen tonen van de afgelopen drie jaren wordt geen enkele uitzondering gemaakt. Verdient een zzp'er in één jaar bovengemiddeld goed en kan hij voorzien in de hypotheeklasten, maar kan hij geen drie jaarcijfers publiceren, dan geen hypotheek via de NHG. Veel zzzp'ers lopen zodoende tegen een muur van belemmerende regels, terwijl zij over de middelen beschikken om een hypothecaire lening af te kunnen sluiten. Een aspect dat voorts geen positief effect heeft op de woningmarkt.

PZO-ZZP is van mening dat zzp'ers meer mogelijkheden moeten krijgen om een hypothecaire lening af te sluiten ongeacht de flexibele uren, het variabele inkomen, de jaarcijfers en de belastingaangiften. Er zou veel meer aandacht moeten worden besteed aan het bestendige inkomen.

Relevante artikelen:
Brief PZO naar vaste Kamercommissie over zzp'ers en hypotheekverstrekking
ZZP'er kan gemakkelijker hypotheek krijgen
 

Tweeten Aanraden +1 Share

Design: Niels Craens · Realisatie: Kingsquare · Disclaimer