Platform Zelfstandige Ondernemers
De vereniging voor ondernemende zzp'ers

06-10-2017

Code Goed Opdrachtgeverschap geeft helderheid in relatie opdrachtgevers en zelfstandigen

PZO-ZZP en ABU hebben samen een Code Goed Opdrachtgeverschap ontwikkeld. De code is vandaag geïntroduceerd tijdens de bijeenkomst voor zzp-dienstverleners. De Code Goed Opdrachtgeverschap geeft opdrachtgevers en zelfstandigen een duidelijk kader om op een goede manier met elkaar zaken te doen. ‘Goed voor elkaar’ is daarbij het uitgangspunt.

De Code Goed Opdrachtgeverschap is ontwikkeld, omdat het aantal zelfstandigen op de arbeidsmarkt de afgelopen jaren fors is gegroeid. Ook het aantal intermediairs dat zzp’ers bemiddelt is groeiende. Met de Code komt er meer helderheid in de relatie tussen opdrachtgevers en de zelfstandige ondernemers die voor eigen rekening en risico werkzaamheden uitvoeren.

De Code heeft vier uitgangspunten: het realiseren van transparante en duidelijke afspraken, een open en effectieve communicatie, zorgvuldig omgaan met elkaars (zakelijke) belangen en gelijkwaardig ondernemerschap. De Code is m.a.w. een moreel contract dat opdrachtgever en opdrachtnemer met elkaar aangaan. Het heeft geen juridische status.

De gedrags- en kwaliteitsregels die PZO-ZZP en de ABU zelf hanteren voor hun leden blijven naast deze Code van toepassing. Nieuwe partijen kunnen toetreden tot deze Code.

Download de Code Goed Opdrachtgeverschap

Terug naar het overzicht

Tweeten Aanraden +1 Share

Design: Niels Craens · Realisatie: Kingsquare · Disclaimer