Platform Zelfstandige Ondernemers
De vereniging voor ondernemende zzp'ers

30-03-2017

Pensioenvoorziening eigen beheer afgeschaft

Op 7 maart jl. heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel “Uitfasering pensioen in eigen beheer” aangenomen. Deze wet is al per 1 april in werking getreden. Vóór 1 juli a.s. moet de DGA actie ondernemen en keuzes maken ten aanzien van de in de BV opgebouwde pensioenvoorziening.

pensioenopbouw ondernemer

 

Wat regelt deze wet nu precies?

Pensioenopbouw in eigen beheer als voorziening op de balans was een ingewikkelde regeling. Deze leidde dan ook tot veel problemen in de uitvoering. Het wetsvoorstel voorziet in een uitfasering van het pensioen in eigen beheer.

Welke acties moet de DGA ondernemen?

1. Het pensioen in eigen beheer moet formeel worden stop gezet per 1 april 2017 door een besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders.
2. Maak een keuze over wat te doen met de opgebouwde pensioenvoorziening: omzetten, afkopen, niets doen.
3. Maak afspraken met (ex)-partner(s).

Omzetten

De opgebouwde pensioenvoorziening kan worden omgezet naar een oudedagsvoorziening op basis van de fiscale waarde. Jaarlijks wordt deze voorziening opgerend met een marktrente die door het Ministerie van Financiën wordt gepubliceerd. Op de pensioendatum wordt de oudedagsvoorziening omgezet naar een lijfrente met een looptijd van ten minste 20 jaar.

Afkopen

De opgebouwde pensioenvoorziening kan worden afgekocht tegen de fiscale waarde. Over de afkoop wordt een korting gegeven op de verschuldigde belasting als de afkoop plaatsvindt in 2017, 2018 of 2019. De korting is het grootst in 2017.

Niets doen

De DGA mag er ook voor kiezen om alles bij het oude te laten. Er kan dan geen opbouw meer  plaatsvinden.

(Ex)-partner(s)

Als de DGA kiest voor omzetting of afkoop heeft dit gevolgen voor de pensioenvoorziening van de (ex)-partner(s). Deze zullen dan ook toestemming moeten geven.

Wat verder nog?

De keuze voor omzetting en afkoop moeten aan de Belastingdienst worden doorgegeven. Hiervoor is vanaf 30 maart 2017 een speciaal formulier beschikbaar. Uit deze melding moet ook de goedkeuring van de (ex)-partner blijken.

Wat de beste keuze is voor de DGA hangt erg af van de persoonlijke omstandigheden. Laat je hierover goed informeren en adviseren.
De fiscalisten en pensioen specialisten van HarveyBloom staan leden van PZO bij tegen een speciaal tarief.  
Wil je hiervan gebruik maken, mail dan naar advies@pzo.nl met daarin je  vraag en de juiste specialist neemt dan contact met je op.

Terug naar het overzicht

Tweeten Aanraden +1 Share

Design: Niels Craens · Realisatie: Kingsquare · Disclaimer