Platform Zelfstandige Ondernemers
De vereniging voor ondernemende zzp'ers

Opzeggen lidmaatshap

U beëindigt uw lidmaatschap door schriftelijke opzegging. Hieronder valt tevens een opzegging per e-mail.
Er geldt een opzegtermijn van 3 maanden in lijn met de Statuten van PZO-ZZP. Dit betekent dat u vóór 1 oktober van het kalenderjaar moet opzeggen als u het lidmaatschap met ingang van 1 januari van het volgende kalenderjaar wilt stopzetten. Wordt de opzegging te laat verstuurd en te laat door ons ontvangen, dan blijft het lidmaatschap over het volgende kalenderjaar verschuldigd. U ontvangt altijd een bevestiging. Met het stopzetten van het lidmaatschap komen alle kortingen, waar u via PZO-ZZP gebruik van maakt, te vervallen.

Stuur een opzegging per brief of per e-mail naar:


Platform Zelfstandige Ondernemers
Postbus 93002
2509 AA DEN HAAG

secretariaat@pzo.nl

Tweeten Aanraden +1 Share

Design: Niels Craens · Realisatie: Kingsquare · Disclaimer