Platform Zelfstandige Ondernemers
De vereniging voor ondernemende zzp'ers

Over de vereniging PZO-ZZP

 “Een ongekende passie, de intrinsieke drijfveer, het bewust voor eigen rekening en risico werken en de vrijheid van het ondernemerschap accepteren met alle risico’s van dien zijn de sleutelelementen die het zelfstandig ondernemerschap onderscheiden van de rest. ZZP’ers staan garant voor innovatie en groei en verdienen een eigen ondernemerspijler in het stelsel van werkgevers en werknemers.”

PZO-ZZP ziet zzp’ers als ware professionals die als ondernemers hun vakmanschap en vakkennis aanbieden op de markt. Net als iedere andere ondernemer verrichten zzp'ers hun werkzaamheden voor eigen rekening en risico.

De vereniging Platform Zelfstandige Ondernemers (PZO-ZZP) bestaat sinds 2002. PZO-ZZP zet zich in voor de circa 800.000 zelfstandige ondernemers die Nederland thans telt. Zij doet dit zowel in Den Haag als in Brussel via het European Forum of Independent Professionals (EFIP). De zetel in de SER verstevigt de positie van PZO-ZZP als professionele belangenbehartiger voor zzp’ers. PZO-ZZP is via haar voorzitter vertegenwoordigd en draagt via diverse SER commissies haar steentje bij aan belangrijke adviesaanvragen ten behoeve van de positie van zzp’ers

De algemene doelstelling van PZO-ZZP is het behartigen van de belangen van haar leden en zzp'ers in brede zin om het ondernemersklimaat te optimaliseren en zzp’ers een volwaardige plek te geven in de Nederlandse maatschappij en over de grens. Omdat de centrale overheid via wet- en regelgeving een cruciale rol speelt voor de positie van de zelfstandige ondernemer, doet de vereniging dat primair door het voeren van een politieke lobby. Daaronder wordt begrepen het pleiten voor meer erkenning van het belang van het zelfstandig ondernemerschap voor de Nederlandse economie en voor betere wet- en regelgeving voor zzp’ers, het becommentariëren van voorstellen voor nieuwe wet- en regelgeving en het wegnemen van belemmeringen voor het zelfstandig ondernemerschap.

Daarnaast ondersteunt PZO-ZZP zzp’ers in het verder optimaliseren en professionaliseren van hun onderneming. Dit doet zij door middel van het outsourcen van haar ledendiensten en ledenservices. 

Sluit je bij ons aan. 

Meld je aan

Tweeten Aanraden +1 Share

Design: Niels Craens · Realisatie: Kingsquare · Disclaimer