Platform Zelfstandige Ondernemers
De vereniging voor ondernemende zzp'ers

Sociaal-economische Raad

De Sociaal-economische Raad (SER) is één van de belangrijkste adviesorganen van de regering. De SER brengt gevraagd en ongevraagd advies uit aan het kabinet over sociaal-economisch beleid. De SER is samengesteld uit vertegenwoordigers van werkgevers-, werknemersorganisaties en uit onafhankelijke kroonleden. Vanaf 1 april 2010 zijn zzp'ers ook in de SER vertegenwoordigd door PZO-ZZP via de voorzitter van de vereniging, Denis Maessen.

PZO-ZZP pleitte sinds zijn oprichting in 2002 voor een vertegenwoordiging van zelfstandigen in de SER. De zetel die PZO-ZZP invult is beschikbaar gesteld door VNO-NCW en MKB-Nederland. PZO-ZZP is voorstander van een eigen zetel voor zelfstandigen.

Tweeten Aanraden +1 Share

Design: Niels Craens · Realisatie: Kingsquare · Disclaimer