Platform Zelfstandige Ondernemers
De vereniging voor ondernemende zzp'ers

Tolken en vertalers

Het ministerie van Justitie heeft voor juridische tolk en vertaaldiensten alle opdrachten via aanbesteding gegund aan één bemiddelaar. Het oogmerk was kostenreductie en leveringszekerheid, maar het had juist een vloedgolf van klachten tot gevolg.Er is geen onderhandelingsruimte, tarieven staan onder druk en de markt voor juridische tolk en vertaaldiensten zit totaal op slot.

PZO-ZZP is van mening dat de marktpositie van zelfstandige tolken en vertalers verbeterd moet worden. Ministeries kunnen efficiënter en gerichter opdrachten in de markt uitzetten, er dient een level playing field te ontstaan waardoor de overheid tevens kan voldoen aan haar doelstellingen van kostenbesparingen. Nu draagt het huidige aanbestedingsbeleid niet bij aan de kwaliteit van de dienstverlening.

Wat wil PZO-ZZP?

Tweeten Aanraden +1 Share

Design: Niels Craens · Realisatie: Kingsquare · Disclaimer