Platform Zelfstandige Ondernemers
De vereniging voor ondernemende zzp'ers

VAR-DBA

De huidige VAR is per 1 mei 2016 afgeschaft met een overgangsperiode van 1 jaar tot 1 mei 2017. Binnen dit jaar zal nog weinig handhaving plaatsvinden maar vooral zullen uitvoeringsrisico's nader worden aangepakt en voorlichting worden gegeven. Een alternatief is binnen de politiek gevonden in het wetsvoorstel Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA).

Na de afschaffing van de VAR kan via voorbeeldovereenkomsten van de Belastingdienst vrijwaring worden gekregen voor de loonheffing. Opdrachtgevers en opdrachtnemers kunnen hun overeenkomst van opdracht laten toetsen door de Belastingdienst, maar zijn hiertoe niet verplicht. Er kan tevens volgens een voorbeeldovereenkomst worden gewerkt, waarbij het nummer van de voorbeeldovereenkomst kan worden opgenomen en met een eventuele aanvullende bijlage met afspraken vervolgens aan de slag kan worden gegaan. Dit voorkomt een papieren bolwerk.

De overeenkomsten die bij de Belastingdienst zijn voorgelegd en beoordeeld, filteren het loonheffingsvraagstuk en gaan verder niet over de kwalificatie van het zelfstandig ondernemerschap. Dit ligt binnen de Inkomstenbelasting. 
Een goedgekeurde overeenkomst zal een geldigheid hebben voor 5 jaar.

De bedoeling van deze nieuwe procedure is dat beter wordt aangesloten bij de dagelijkse praktijk van het ondernemerschap, dat de balans in verantwoordelijkheid tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers beter wordt verdeeld alsmede dat de Belastingdienst efficiënter kan gaan handhaven.

Op de website van de Belastingdienst zijn inmiddels diverse voorbeeldovereenkomsten gepubliceerd.
Er is geen verplichting om van een overeenkomst gebruik te maken, net als dat de VAR geen verplicht document was.
Voor situaties waarin er evident sprake is van zelfstandigheid, is het werken met een door de Belastingdienst beoordeelde overeenkomst overbodig omdat partijen zelf kunnen beoordelen dat er geen sprake is van werknemerschap. Zo worden opdrachtgevers en opdrachtnemers niet onnodig belast met papierwerk. Er zal geen sprake meer zijn van een automatische verlenging zoals bij de VAR, maar van een termijn van in beginsel 5 jaar voor de geldigheid van een goedgekeurde overeenkomst (afhankelijk van eventueel veranderde wetgeving en jurisprudentie).

Daarnaast streeft PZO-ZZP met het nieuwe wetsvoorstel naar een helder transitieplan waarin de volgende aspecten worden meegenomen:


Relevante artikelen:
Behandeling wetsvoorstel DBA Eerste Kamer
Beantwoording vragen Staatssecretaris Wiebes
Transitieplan wetsvoorstel DBA
Brief van ZZP Organisaties aan Staatssecretaris Wiebes
VAR verdwijnt - DBA komt in 2016 - transitieproces nodig
Alternatief VAR-BGL aangenomen in Tweede Kamer
Gevoerde lobby tegen plannen alternatief VAR
Plannen Wiebes inzake Beschikking Geen Loonheffingen uitgesteld
Update VAR-Beschikking Geen Loonheffingen
Uitspraak Hof september 2014 inzake zzp'er in de zorg
VAR - Beschikking Geen Loonheffing
Brief Staatssecretaris Wiebes inzake Beschikking Geen Loonheffing
VAR Webmodule ongeschikt en niet vernieuwend genoeg
Paneldiscussie VAR-Webmodule
Bewijs van Ondernemerschap als alternatief voor de VAR
Bewijs van Ondernemerschap

Tweeten Aanraden +1 Share

Design: Niels Craens · Realisatie: Kingsquare · Disclaimer