Platform Zelfstandige Ondernemers
De vereniging voor ondernemende zzp'ers

Waadi registratieplicht voor zzp’ers

Op 1 juli 2012 is de Wet Allocatie Arbeidskrachten door Intermediairs (Waadi) opgerekt. Doelstelling van de wet is om malafide uitzendbureaus aan te pakken.

Registeren onder de Waadi is sinds 1 juli 2012 verplicht voor een ieder die arbeidskrachten ter beschikking stelt anders dan via een arbeidsovereenkomst. Er is sprake van ter beschikking stellen wanneer is voldaan aan de volgende eisen:

  1. Er zijn drie partijen: inlener, uitlener en arbeidskracht.
  2. Er is sprake van een gezagsverhouding tussen inlener en arbeidskracht. De arbeidskracht werkt onder de feitelijke leiding en toezicht van de inlener.
  3. De inlener betaalt een vergoeding aan de uitlener.

Wetswijziging en lobby
De wetswijziging per 1 juli 2012 heeft tot gevolg gehad dat samenwerkende zzp’ers en dga-zzp’ers, werkzaam via de BV, zich ook moesten gaan registeren. Een extra administratieve last en in geval van geen registratie kon een boete van € 12.000 opgelegd worden die kon oplopen tot € 36.000.

PZO-ZZP heeft haar lobbykracht keihard ingezet om een uitzonderingssituatie te realiseren voor samenwerkende zzp’ers en dga-zzp’ers. PZO-ZZP heeft inmiddels een brief van het Ministerie van SZW ontvangen waarin opheldering wordt gegeven over de Waadi registratieplicht en de positie van zzp’ers.

1. Samenwerkende zzp'ers
Als zzp'er A (rol van uitlener) zzp'er B (rol van arbeidskracht) vraagt om samen te werken aan een opdracht, omdat de opdracht bijvoorbeeld te groot is voor zzp’er A, is er geen registratieplicht als beide zzp'ers voor eigen rekening en risico werken. Dit is anders als zzp'er B onder leiding en toezicht gaat werken van zzp’er A.

Als een zzp'er zelf bedrijfsmatig een uitzendbureau of payrollbedrijf heeft, geldt wel een registratieplicht.

2. Dga-zzp’ers
In het geval van de dga-zzp’ers is een aanvullend beleidsdocument opgesteld. In dit beleidsdocument is bepaald dat de dga-zzp’er, werkzaam via de BV, wel registratieplichtig is, maar dat er geen boete zal worden opgelegd. Deze registratie eis zal in de toekomst worden vermeld bij de KvK nschrijving zodat startende ondernemers direct op de hoogte zijn. PZO-ZZP zal haar lobby verder inzetten ten behoeve van een nadere wetswijziging waarbij dga-zzp’ers worden uitgezonderd van de registratieplicht.

3. Geen registratieplicht
Aanwijzingen dat er geen sprake is van het werken onder leiding en toezicht zijn bijvoorbeeld dat de zzp’er zelf:

Voor vragen kunt u altijd terecht bij PZO-ZZP via secretariaat@pzo.nl of 070-3490233.

Tweeten Aanraden +1 Share

Design: Niels Craens · Realisatie: Kingsquare · Disclaimer