Platform Zelfstandige Ondernemers
De vereniging voor ondernemende zzp'ers

Ondernemersfaciliteiten
Zelfstandigenaftrek - startersaftrek - MKB wintsvrijstelling

ZZP'ers die ondernemer voor de inkomstenbelasting zijn, hebben recht op de fiscale ondernemersfaciliteiten als zij per jaar tenminste 1.225 uur aan hun ondernemingsactiviteiten besteden. Dit zijn bijvoorbeeld de zelfstandigenaftrek en de startersaftrek. Het criterium van 1.225 uur is een hard criterium: zzp’ers die minder tijd aan hun onderneming besteden hebben geen recht op genoemde faciliteiten. Sinds 1 januari 2010 geldt er geen urencriterium meer voor de MKB-winstvrijstelling. 

Voor veel zzp’ers is de zelfstandigenaftrek van groot belang. Zeker voor zzp'ers met een kleine winst bedraagt de aftrek een substantieel bedrag van het inkomen. Essentieel om in ogenschouw te houden is dat zzp'ers zelf moeten voorzien in een buffer, investeringen moeten doen, pensioen en arbeidsongeschiktheid moeten regelen, niet doorbetaald krijgen tijdens vakantie en/of ziekte. Rigoureus ingrijpen in de ondernemersfaciliteiten zal grote inkomenseffecten voor zzp'ers hebben. Het zou onverstandig zijn om deze faciliteiten drastisch aan te pakken, zonder rekening te houden met de verdelingseffecten. De herziening van de fiscale ondernemersfaciliteiten moet daarom in totaliteit en onderlinge samenhang worden beoordeeld. Meer berekeningen over de verwachte inkomenseffecten zijn gewenst.

Wat wil PZO-ZZP?


Relevante artikelen:
Geen invoering wintsbox - ondernemersfaciliteiten blijven in tact
66.000 handtekeningen petitie behoud zelfstandigenaftrek
Zelfstandigenaftrek moet blijven
Korten op zelfstandigenaftrek is geen keuze voor groei
ZZP-organisaties starten actie tegen plannen zelfstandigenaftrek

Tweeten Aanraden +1 Share

Design: Niels Craens · Realisatie: Kingsquare · Disclaimer