Platform Zelfstandige Ondernemers
De vereniging voor ondernemende zzp'ers

Opdrachtgever is opzoek naar zekerheid. Nu de zzp'er nog!

Uit recentelijk onderzoek van de ZZP Barometer is weer eens gebleken dat de ZZP’er van vandaag slecht is verzekerd. Minder dan 50% verzekert zich tegen aansprakelijkheid voor de opdrachten die zij accepteren. Meer dan 60% beschikt niet eens over een rechtsbijstandsverzekering als ze worden aangesproken door de opdrachtgever. Gezien het aantal van bijna 750.000 is de omvang van de groep ZZP’ers zo groot dat zij substantieel bijdragen aan onze economie. Een groep om rekening mee te houden door opdrachtgevers zou je denken. Toch lijkt de ZZP’er het kind van de economische rekening te worden, want uit deze cijfers blijkt overduidelijk dat deze vaak jonge ondernemers klappen krijgen als hun opdrachtgever ze aanspreekt voor de toegebrachte schade. Er blijken namelijk geen of onvoldoende aansprakelijkheidsverzekeringen te zijn, laat staan dat de ZZP’er zich kan verdedigen met behulp van een rechtsbijstandsverzekering. Maar daar heeft PZO recentelijk verandering in gebracht.

Een paar beroepsfouten van de ZZP’er:
Een organisatieadviseur is betrokken bij een reorganisatietraject van een onderneming. Door het onjuist interpreteren van een rapport geeft deze adviseur een verkeerd advies aan haar opdrachtgever.
Al gauw blijkt dat de reorganisatiekosten aanzienlijk hoger lijken te gaan uitvallen dan geadviseerd en gebudgetteerd. De adviseur wordt aansprakelijk gesteld voor deze beroepsfout en aandeel in de schade. Zijn aandeel in de schade werd vastgesteld op EUR 150.000.
Een interim-manager geeft een onjuist advies over de implementatie van een nieuw strategisch beleid, waardoor de opdrachtgever niet op tijd een nieuw product kan lanceren. De bedrijfsschade loopt al snel in de tonnen. Een ingewikkelde schade, omdat causaal verband in dit soort schadegevallen altijd lastig kan worden vastgesteld. De kosten van het schadeonderzoek en de rechtsbijstand liepen om die reden enorm op. De schade van deze beroepsfout werd vastgesteld op EUR 300.000, inclusief alle expertisekosten en kosten van rechtsbijstand.
Een P&O-adviseur verzuimt om een geschikte persoon aan te nemen die over de vereiste kwalificaties beschikt, omdat deze adviseur over het hoofd ziet dat de kwalificaties verouderd zijn. Als gevolg hiervan zit de verkeerde man op de verkeerde plaats. Een geschikte kandidaat moet alsnog worden aangenomen en van de ongeschikte kandidaat moet afscheid worden genomen, met alle kosten van dien. Deze extra kosten worden ook geclaimd. De schade als gevolg van deze fout bedraagt EUR 20.000.

ZZP’er is kale kip
Als ZZP’er voor de hierboven genoemde schadegevallen geen deugdelijke verzekeringen heeft afgesloten dan betekent dit in de praktijk dat deze aansprakelijkheidsschades 100% voor rekening van de ZZP’er komen. Nog maar niet te spreken over de vaak oplopende rechtsbijstandskosten. Goede advocaten zijn nu eenmaal kostbaar. Dat heeft wellicht tot gevolg dat de ZZP’er failliet gaat en/of zijn huis moet verkopen. Dat laatste schiet ook niet erg op in deze mindere economische tijden. Deze situatie had gemakkelijk voorkomen kunnen worden, er zijn dankzij het initiatief van PZO immers verzekeringsproducten te verkrijgen in de markt die de financiële positie van de ZZP’er voldoende beschermen tegen zeer concurrerende premies. Gezien het feit dat de ZZP’er zich vandaag de dag gemakkelijk en goedkoop kan verzekeren zal de rechter de schade ook minder vaak gaan matigen onder het motto: “dan had u zich maar moeten verzekeren voor die paar tientjes”

Opdrachtgever leert snel
Door deze ervaringen is de rol van de opdrachtgever snel aan het veranderen. Wordt bij het afsluiten van het contract goed nagegaan op welke wijze de ZZP’er is verzekerd tegen mogelijke aansprakelijkheidschades? Al blijkt uit het ZZP Barometer onderzoek dat dit in het verleden tegen viel, de opdrachtgever vandaag de dag heeft snel bijgeleerd. De opdrachtgever vraagt steeds meer naar de aanwezigheid van aansprakelijkheidsverzekeringen en het hebben van deze zekerheden bezorgt de ZZP’er dan zelfs een commercieel voordel boven andere ZZP’ers die niet zijn verzekerd. De verzekeringsmaatschappij kan zelfs per opdracht een verzekeringscertificaat afgeven, een prettige service zodat de opdrachtgever zeker weet dat deze polissen nog van kracht zijn.

Contract = betalen?
Vaak overrompelt de opdrachtgever de ZZP’er met zijn inkoopvoorwaarden en daarin worden vaak garanties vereist van de ZZP’er. Maar elke aansprakelijkheidsverzekering sluit garanties in beginsel uit. Ook hier geldt voorkomen is beter dan genezen. Wat we te vaak zien is dat de opdrachtgever druk is met het formuleren van de opdracht en het leggen van de meeste financiële risico’s bij deze ZZP’er, terecht of onterecht met behulp van zijn inkoopvoorwaarden. De ZZP’er wil de opdracht hebben en tekent vaak blind. Het hoofdstuk verzekeringen komt veelal niet aan bod en de ellende ingeval van een schadegeval is gegarandeerd. Dat zien wij als verzekeraar elke dag.

Algemene Voorwaarden ZZP’er
Daar is wat aan te doen. Daarom zijn er Algemene Voorwaarden voor ZZP’er gemaakt die elke ZZP’er kan gebruiken en overeen komen voor het aanvaarden van de opdracht. Deze zijn gratis te downloaden van de site van Voogd en Voogd met een duidelijke handleiding. Deze voorwaarden beschermen de ZZP’er tegen de onverzekerbare verplichtingen die wel voortvloeien uit de inkoopvoorwaarden van de opdrachtgever. Bovendien een verzekering dekt nooit alles en kent grenzen, zoals de hoogte van het verzekerde bedrag, uitsluitingen en eigen risico. Vaak wordt gesteld dat de opdrachtgevers alleen hun inkoopvoorwaarden willen overeen komen. Ga de discussie met opdrachtgever eens aan en stel dat deze Algemene Voorwaarden wel aansluiten bij de polisdekking via PZO. Dat geeft de opdrachtgever ook zekerheid die deze anders zeker niet heeft.

PZO helpt de ZZP’er
Elke ZZP’er die lid is van PZO kan zich eenvoudig en goedkoop ellende bij schade besparen. PZO heeft in december vorig jaar met Voogd & Voogd Verzekeringen en Markel International Nederland een verzekeringsproduct opgetuigd waarin aansprakelijkheid en rechtsbijstand in 1 polis zijn verzekerd, de zgn. Kameleonpolis (www. zzpkameleonpolis.nl). Deze polis kent een dekking voor bedrijfs-, beroeps- en indien gewenst nog bestuurdersaansprakelijkheid, samen met rechtsbijstand inclusief incasso. Dat is niet een polis met een paar nietjes maar de eerste geïntegreerde polis in de markt waarin alle dekkingen op elkaar zijn afgestemd en toegeschreven naar de positie van de ZZP’er. Dus geen overlap, geen overbodige dekkingen, zoals een dekking voor arbeidsrecht en werkgeversaansprakelijkheid, personeelsverenigingen, etc. Dat levert concrete besparingen op die direct worden terug gegeven aan de ZZP’er en de premie doen verlagen.

10% korting voor PZO-leden
Elk PZO-lid krijgt 10% korting op de premie van Voogd en Voogd/Markel als de ZZP’er ten minste lid is en blijft van PZO. Het lidmaatschap wordt derhalve elk jaar gecontroleerd. Dat betekent in de praktijk dat elke ZZP’er zich voor zo’n 4 tientjes in de maand goed kan verzekeren. Ter vergelijking: dat kan ook 2x zoveel bedragen en is de dekking minder.

“Maar ik heb nooit schade”
In gesprekken over het nut van het afsluiten van deze verzekeringen brengen wij dit punt vaak ter sprake maar hebben zowel de opdrachtgever als de ZZP’er hun antwoord klaar: “Ach de kans op schade is klein, dat gebeurt ons toch nooit”. Als verzekeraar hebben wij deze schadegevallen helaas wel en gezien de overbelaste rechtspraak en de als maar toenemende claimcultuur is de kans vandaag de dag dat je wordt aangesproken groter dan dat je huis afbrandt. Maar wie heeft er nou geen brandverzekering?

Op www.zzpkameleonpolis.nl kun je meer zekerheid afsluiten.

Ik wens u goede zaken.

Mr. Elbert-jan Offereins Algemeen Directeur van Markel International Nederland

Tweeten Aanraden +1 Share

Design: Niels Craens · Realisatie: Kingsquare · Disclaimer