Platform Zelfstandige Ondernemers
De vereniging voor ondernemende zzp'ers

ZZPkiest

Wij staan voor het ondernemerschap van de zzp’er, dat laten onze standpunten zien. Wij lobbyen op standpunten die de zzp’ers in Nederland moeten helpen op vrijwillige basis, voor eigen rekening en risico, hun ondernemerschap nóg beter te kunnen invullen. De zzp’er moet als een vast gegeven geaccepteerd worden. Daar maken we ons hard voor.

Meepraten staat bij ons voorop. Onze leden vertellen ons welke standpunten zij belangrijk vinden. Ben je nog geen lid?

Sluit je dan bij ons aan zodat ook jouw stem gehoord wordt. 

 

Bij deze verkiezingen zetten wij in op de volgende standpunten:

 

1.De zzp’er levert een belangrijke bijdrage aan de Nederlandse economie

     Geen overheidsbemoeienis waar dit niet noodzakelijk is.

 

2.Geen verplichte voorzieningen

Wij vinden dat we jou geen verplichte financiële voorzieningen moeten opleggen. Dat strookt niet met vrijheid van ondernemerschap. Dit betekent het zelf regelen van jouw eigen financiële zaken en zorgen voor economische zelfstandigheid.

  1. Geen verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering

Het is een zaak van de ondernemer om zijn risico’s in te schatten. Wij zijn voor een toegankelijke en betaalbare AOV.

  1. Pensioen vrijheid blijft

Wij zien niets in verplichte pensioenopbouw, maar er moet wel een goede ZZP-pensioenregeling zijn voor hen die dat willen.

 

3.Nieuwe visie op arbeid

De Arbeidswet uit 1907 is gedateerd. Politici lossen dit op met allerlei maatregelen, die voor jou vaak belemmerend werken. Blijven denken in oude kaders en contractvormen dragen niet bij aan arbeidsparticipatie van iedereen. Vast, flexibel, los werk, de discussies lopen door elkaar en worden met elkaar verbonden. Zeker niet altijd ten voordele van jou als zzp’er. Daarom moeten we nieuwe wegen uitvinden en op een nieuwe manier naar “werk” kijken.

 

4.Eerlijke tarieven

Minimumtarieven helpen het ondernemerschap om zeep. Er zijn branches waar een lage tariefstructuur gehanteerd wordt. We lossen dat niet op met het inbedden van verplichte zekerheden en vaststellen van minimumtarieven. Opdrachtgevers moeten bereid zijn eerlijke tarieven te betalen. Daardoor kunnen alle kosten, waaronder een AOV, worden betaald. Ook kan de zzp’er dan een buffer opbouwen voor periodes waarin er minder werk is. De overheid dient als grootste opdrachtgever voor zzp’ers daarin het initiatief te nemen.

 

5.Behoud Zelfstandigenaftrek

Deze is voor jou een belangrijke compensatie en bedoeld om jouw eigen sociale voorzieningen te kunnen betalen.

 

6.Houd zzp’ers uit CAO afspraken

Zelfstandige ondernemers horen niet thuis in collectieve afspraken tussen werkgevers en werknemers.  

 

7.Los het armoedevraagstuk bij zzp’ers op door specifieke maatregelen voor deze groep

Tref niet alle zzp’ers met verplichte regelingen, die daar geen behoefte aan en noodzaak voor hebben.

 

8.Geef de zzp’er een ondernemersstatus

Geen fiscale “wat niet” term maar een “wat wel” term. We willen een gedegen oplossing voor de schijnzelfstandigheid en de wet DBA.

 

9.Laat de zzp’er de vrije keuze om samenwerkingen aan te gaan

Maak de samenwerkingen tussen zzp’ers fiscaal beter mogelijk.

 

10.Toegankelijke aanbestedingsprocedures bij de overheid

Toegankelijke aanbestedingsprocedures voor (samenwerkingsverbanden) van zzp’ers dragen bij aan economische zelfstandigheid. Bij aanbestedende diensten moet ook duidelijk worden dat zzp’ers serieus kunnen meedoen in aanbestedingstrajecten.

 

Tweeten Aanraden +1 Share

Design: Niels Craens · Realisatie: Kingsquare · Disclaimer